LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần In Bao bì Đạt Thành
Địa chỉ: 179 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (8) 39852585 – 39852586 , Fax : +84 (8) 38954446
Email: hailg@datthanhprint.vn
Website: www.datthanhprint.vn